They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Miłość nigdy nie umiera

Temat: praca w warunkach uciazliwych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczegółnych warunkach i w szczególnym charakterze. ( D.U.83.8.43) - tytuł rozporządzenia zmieniony przez § 1 pkt.1 rozporządzenia z dnia 21 maja 1996r. ( D.U.96.63.292) zmieniającego min, rozporządzenie z dniem 7.06.1996t. ZMIANY: D.U.85.7.21 D.U.01.39.167 D.U.92.102.520 D.U.96.63.292 D.U.97.61.377 D.U 98.162.1118 Miłej lektury :wink:
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=426Temat: wykaz zawodów szkodliwych dla zdrowia dla pracowników spółdz
A moz ę cio chodzi o pracę w szczególnych warunkach ? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1501


Temat: Lakiernia
... od powszechnie obowiązującego. Prace te wymienione są w wykazach A i B, stanowiących załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1430


Temat: warunki szkodliwe
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1170


Temat: warunki szkodliwe
... szkodlliwych..Z góry bardzo dziękuję. Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1170


Temat: Praca w warunkach szczególnych. Prośba.
z dn 07 lutego 1983r w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze z późniejszymi zmianami daje prawo pielegniarkom OIOM do wpisu do takiej ewidencji. Czy pracodawca...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1457


Temat: wcześniejsz emerytura
lub szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W świetle przepisu § 4 powołanego rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11413


Temat: Wcześniejsza emerytura
... ono zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lutego 1983r i Zarządzeniem nr.17 Ministra Górnictwa i Energetyki z 12 sierpnia 1983(wykaz stanowisk). Pewny że należy mi się emerytura od 1.06.07 na...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=40854


Temat: wykaz stanowisk pracy
" />Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Rozporządzenie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39679


Temat: do elik, po odpowiedzi 44470
" />Wg mojej wiedzy aktualne są wykazy A i B. Nie obowiązuje wykaz C. Na dowód wklejam aktualny wyciąg z tego rozp.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w ... zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne. § 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wymienione w § 4-15 rozporządzenia oraz w wykazach stanowiących załącznik do rozporządzenia, zwanych dalej "wykazami". 2. Właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15609


Temat: przejście na emeryturę
" />USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.04.39.353 ze zmianami); ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Dz. U. z dnia 18 lutego 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zmianami)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=35950


Temat: wcześniejsza emerytura
" />Do emerytury szczególnej mają prawo panie (i panowie) wykonujące zawody o zwiększonym ryzyku. Listę wszystkich takich zawodów (wykaz A i B) można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. Jeśli twój zawód jest w wykazie, możesz myśleć o wcześniejszej emeryturze. Uwaga! Listę zawodów znajdziesz też na www.gazeta.pl/pieniadze. • Wykaz A - jeśli wykonywałaś pracę z tego wykazu, możesz...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=42788


Temat: Czy spawacz-ślusarz zalicza sie do osób zatr. w szczeg. uci
" />ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.* (1) (Dz. U. z dnia 18 lutego 1983...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=22029


Temat: Praca w szczególnych warunkach
Chciałbym aby mi ktoś potwierdził, czy praca w zespole pojazdów o dop. masie zespołu 40t kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach zgodnie z Cytat: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze WYKAZ A Dział VIII. W transporcie i łączności Cytat: 2. Prace kierowców samochodów ciężarowych o ... drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów lub Cytat: 3. Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych źródło: http://kadry.infor.pl/niezbednik/akty-prawne/DZU.1 983.008.0000043/ROZPORZADZENIE-RADY-MINISTROW-w-sp rawie-wieku-emerytalnego-pracownikow-zatrudnionych -w-szczegolnych-warunkach-lub-w-szczegolnym-charak terze.html W związku z planowanym założeniem własnej firmy chciałby również...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=19556


Temat: dlaczego takie stare pryki nie idą na emeryture?
... przysługuje emerytura z obniżonego wieku, ale pod rygorem udokumentowania Świadectwem Pracy okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w...
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=8400


Temat: Emerytury pomostowe: ZUS kwestionuje świadectwa pracy
... warunkach lub w szczególnym charakterze określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. Równocześnie Wojciech Pałasiński posiada ogólny staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę, a wykonywana przez niego...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=12931